2.Połącz w pary równe powierzchnie
a)100ha
b)1000m²
c)100a
d)10ha
e)1ha
f)1000a
g)10a
h)1km²
2.Poniżej podano nazwy obszarów i ich powierzchnie. Ponumeruj podane powierzchnie w kolejności ona największej do najmniejszej, a następnie połącz w odpowiednie pary nazwy obszarów i ich powierzchnie.

10,5mln km²
4940000 a
551500 km²
44400 tys. km²
78,9 tys.km²
158000 ha
Azja, Czechy, Europa, Francja, Londyn,Warszawa
To jest 4 i 5 ćwiczenie str 31. (ćwiczenia) Dla klasy 1-szej gimnazjum "MATEMATYKA1" wyd. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:59:54+01:00
Zaczniemy od :
1.
1ar = 100 m2
1ha =10 000 m2
1km2= 1 000 000 m2
czyli : 100ha =1km2
1000m2=10ar
100ar=1ha
10ha=1000ar
2.

1. 10,5mln km 2 - na pewno Azja
2. 44400 tys km2 -Europa
3. 551 500 km2 -Francja
4.78,9 tys.km -Czechy
5.1580 km2 Londyn
6.494 km Warszawa
5 4 5