1. Co to jest prąd elektryczny?
2 Jakie warunki trzeba spełnić ,aby popłynął prąd elektryczny?
3. Prawo Ohma, słownie, wzór
4.Podaj jednostkę i definicje natężenia prądu.
5 Prawo Kirchhoffa
6. Co to jest pole elektrodynamiczne.
7.Narysować obwód elektryczny
7. Indukcja Reguła Lentza
To jest na egzamin pomóżcie

2

Odpowiedzi

2009-12-15T16:51:52+01:00
Prąd elektryczny – każdy uporządkowany (skierowany) ruch ładunków elektrycznych.

Ruch ten zazwyczaj jest powodowany obecnością pola elektrycznego (różnicy potencjałów).

Prąd płynie tylko w obwodzie zamkniętym.

dla danego odbiornika stosunek napięcia panującego na końcach odbiornika do natężenia prądu płynącego przez odbiornik jest stały i nazywamy go oporem elektrycznym

R=U/I

R-opór el. [Ω]
U napięcie el [V]
I natężenie prądu [A]

Natężenie-stosunek ładunku do czasu w którym przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika

I=Q/t

I-natężenie [A]
Q-ładunek [C]
t-czas[s]

[I = C/s = A]

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsze_prawo_Kirchhoffa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drugie_prawo_Kirchhoffa

Lenza reguła, zasada pozwalająca określić kierunek siły elektromotorycznej (SEM) powstającej w procesach indukcji elektromagnetycznej.

Zgodnie z regułą Lenza każdy proces indukcji wywołuje zmiany przeciwdziałające swej przyczynie, np. zmiana strumienia magnetycznego przenikającego obwód elektryczny wywoła w tym obwodzie powstanie takiej SEM, która spowoduje w nim przepływ prądu wytwarzający nowy strumień magnetyczny, częściowo kompensujący zmiany pierwotnego strumienia. Reguła Lenza wynika z zasady zachowania energii.
1 3 1
2009-12-15T17:02:16+01:00
1. Prąd elektryczny jest to ukierunkowany ruch ładunków elektrycznych w przewodniku.

2. Aby prąd mógł płynąć musi pojawić się pole elektryczne wytworzone przez źródło prądu i zamknięty obwód.

3. Prawo Ohma: Natężenie prądu przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika jest wprostproporcjonalne do napięcia przyłożonego do jego końców.

u/I = const.
u/I = R R- opór elektryczny

4. Natężenie prądu elektrycznego - ilość ładunku elektrycznego przemieszczonego w jednostce czasu przez przekrój poprzeczny przewodnika.
Jednostka = 1 Amper [A]
I= q/t I- natężenie prądu, q- ładunek elektryczny, t- czas

5. I Prawo Kirchoffa:
Suma natężeń prądu wpływajacych do węzła jest równa sumie natężeń wypływajacych z węzła.

II Prawo Kirchoffa:
W "oczku" suma sił elektromotorycznych jest równa sumie spadków napięć na poszczególnych opornikach.

6. Z tego, co wiem nie ma pola elektrodynamicznego, tylko siła elektrodynamiczna i jest to siła , z jaką działa pole magnetyczne na przewód elektryczny, w którym płynie prąd elektryczny.

7. Indukcja - przemieszczaie się ładunków wewnątrz metalu pod włpywem zbliżenia naelektryzowanych ciał.
1 4 1