Odpowiedzi

2009-12-15T16:43:42+01:00
Wojny z Turcją :
przyczyny:
- rozwój potęgi militarnej i terytorialnej Turcji,
- konflikty na Mołdawi I Wołoszczyźnie,
- najazdy Turków na ziemie Polskie
- osłabienie polityczne i gospodarcze Polski
przebieg:
1620 - bitwa pod Cecorą
1621 pokój w Chocimiu
1672 traktat w Buczaczu
1673 zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Chocimiem
1683 odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego
1699 pokój w Karłowicach
3 3 3