Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:52:15+01:00
Rosja
- podział terytorialny na gubernie i prowincje;
- zreorganizowanie władz centralnych w miejsce Dumy Bojarskiej
(utworzenie senatu rządzącego)
- reforma wojska
- mecenat kulturalny i kulturowy:
utworzenie Akademii Nauk w Petersburgu
budowa nowej stolicy
- obsadzanie kolegiów znajomymi z doświadczonymi znajomymi z lat młodości

Prusy:
-budowa armii i aparatu państwowego
- umocnienie absolutystycznych rządów w okresie ponaowania Fryderyka II

Austria:
- podporządkowanie Kościoła (likwidacja zakonów)
- reforma podatkowa( wprowadzenie podatku dochodowego)
- podział administracyjny kraju (gubernie i powiaty)
- zniesienie poddaństwa osobistego chłopów
8 4 8