Zaprojektuj doświadczenie w którym otrzymasz nierozpuszczalny wodorotlenek. W tym celu podaj nazwy wybranych odczynników, schemat(lub opis)doświadczenia, obserwacje i równanie jonowe skrócone zachodzącej reakcji.

Odczynniki:...........................................................
Schemat(opis):..................................................................................................................................
Obserwacje:....................................................................................................................................
Równanie reakcji:.................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:24:38+01:00

Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) - Cu(OH)2 (metoda trójetapowa)

1. Odczynniki: tlenek potasu, woda, tlenek miedzi, kwas solny

2. Schemat(opis):
W I probówce umieszczam tlenek potasu, następnie dolewam trochę wody.
W II probówce umieszczam tlenek miedzi i dolewam trochę kwasu solnego
Powstały roztwór w I probówce dolewam do powstałego roztworu z drugiej probówki

3.Obserwacje: wytrącił się NIEBIESKI, GALARETOWATY osad

4. Równania reakcji (jonowe skrócone):
- K20 + H20 --> 2K+ + OH-
- CuO + 2H+ ---> Cu2+ + H20
- Cu2+ + 2OH- ---> Cu(OH)2


---------------

To powyższe rozwiązanie jest takie bardzo dokładne - poziom rozszerzony:)
Jeśli nie wymagają aż tak rozszerzonego, to możesz nie rozpisywać na 3 etapy. Tylko założyć, że masz w odczynnikach to co my otrzymaliśmy w I i II probówce.

Wtedy wyglądałoby to tak:

1. Odczynniki: wodorotlenek potasu (czyli to co otrzymaliśmy w I probówce) i chlorek miedzi(II) (czyli to co my otrzymaliśmy w II probówce )

2. Schemat(opis):
W probówki wlewam trochę chlorku miedzi(II), następnie dolewam trochę wodorotlenku potasu

3.Obserwacje: wytrącił się NIEBIESKI, GALARETOWATY osad

4. Równanie reakcji (jonowe skrócone):

Cu2+ + 2OH- ---> Cu(OH)2
1 5 1