1. Sznurek o długości 10 m pocięto na 3 części, których stosunek długości jest równy 3:5:7. Jaką długośc ma najkrótsza z tych części?
a)3m b)2m c)1,75m d)2.1m
2 wskaż największą spośród liczb:0,(27), 0,2(7), 0,2(27), 0,2(727).
a)0,(27) b)0,2(7) c)0,2(27) d)0,2(727)
3 dana jest liczba a=(2 do potęgi 3 - 4*2całe i jedna druga) do potęgi 2. Która z podanych wypowiedzi jest fałszywa?
a)liczba a jest dzielnikiem liczby 16
b)liczba a jest podzielna przez 4
c)liczba a jest potęgą liczby 2
d)liczba a jest podzielna przez 8.
4. Liczba 50 to p% liczby 80, zatem:
a)p<70 b)p=160 c)p=42,5 d)p>62,5
5.Przekątna kwadratu ma długosc 2. Jeżeli długośc tej przekątnej zwiększymy o 50% to pole kwadratu wzrośnie o:
a)125% b)50% c)225% d)2500%
6.Oblicz o ile procent mniejsze odsetki otrzyma klient po roku, jeżeli bank początkowo proponował lokatę oprocentowaną 7% w skali roku, ale oprocentowanie tej lokaty obniżył o 2 punkty procentowe.

Pomózcie mam to na jutro ale zróbcie obliczenia do zadań zamknietych proszę!!! Będe bardzo wdzięczna:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:00:06+01:00
1.c
2. b
3. wynik to 144 a to nie jest potega liczby 2 czyli c
4 p=62,5
1 1 1