Przetłumacz na język polski :P
A long time ago, so the story goes, a young boy called arthur became the King of England after he pulled a sword out of a stone.
The sword was Excalibur. It had a lot of power. The Lady of the Lake gave it to king uther but askef him to give her his first-born child.Uther became powerful. When his Frist child was born, Merlin themagician came to take the baby. Uther tried to stop him but thieves attacked him. Before he died, he put Excalibur into a stone and asked Merlin to make his son a king. Merlin Promised that only someone with a pure heart could pull it out aln become the next King of England.
When Arthur pulled the sword out people were surpeised.
Merlin Explained that Arthur was Uther's son and the people were happy.
Arthur was a good king. He built a big castle, Camelot, and ruled over England with his kinghts. He called them the Kinghts of the Round Table. Together they made England a strong country . :D:D:D
prosze pomocyy :p :D xDeee thx x]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:58:19+01:00
Dawno, dawno temu, młody chłopiec imieniem Artur został mianowany Królem Anglii, po wyciągnięciu miecza ze skały.
Mieczem tym był Excalibur. Miał w sobie mnóstwo mocy. Królowa Jezior dała go Królowi Utherowi, nakazując jednak oddać mu jej w zamian pierworodnego syna. Gdy dziecko się urodziło, przybył po nie mag Merlin. Uther próbował go zatrzymać, jednak zabili go złodzieje. Przed śmiercią wbił on miecz w skałę i poprosił Merlina, by pomógł jego synowi stać się królem. Mag przyrzekł, że tylko osoba o czystym sercu będzie mogła wydobyć miecz i zostać kolejnym angielskim władcą.
Merlin wytłumaczył Arturowi, że jego ojcem był Uther i wszyscy ludzie się radowali.
Artur był dobrym królem. Zbudował ogromny zamek Camelot i rządził Anglii razem ze swymi rycerzami. Nazywał ich Rycerzami Okrągłego Stołu. Razem stworzyli oni silne państwo.
4 4 4
2009-12-15T21:49:53+01:00
Długi czas temu, więc historia idzie, młody chłopiec zadzwonił arthur stał się Królem Anglii, gdy on wyciągnął miecz z kamieniem.
Miecz był Excalibur. To miało dużo władzy. Pani Jeziora dała to król uther ale askef jego, by dać jej jego pierworodne dziecko.Uther stał się potężny. Kiedy jego dziecko Frist urodziło się, themagician Merlin przyszedł wziąć dziecko. Uther spróbował zatrzymać jego ale złodzieje zaatakowali jego. Zanim on umarł, on włożył Excalibur do kamienia i poprosił Merlin zrobić, że jego syn jest królem. Merlin Obiecał, że tylko ktoś z czystym sercem mógłby wyciągnąć to aln staje się następnym Królem Anglii.
Kiedy Arthur wyciągnął miecz ludzie byli surpeised.
Merlin Wyjaśnił, że Arthur był Uther &# 39;syn s i ludzie były szczęśliwe.
Arthur był dobrym królem. On zbudował duży zamek, Camelot i rządził przez Anglię z jego kinghts. On nazwał ich Kinghts Okrągłego Stołu. Razem oni zrobili, że Anglia jest silnym kraje
2 3 2