Odpowiedzi

2009-12-15T16:55:21+01:00
Oto układy :::

Układ ruchu, inaczej układ szkieletowy i mięśniowy
Układ pokarmowy, inaczej układ trawienny
Układ nerwowy
Narządy zmysłów
Układ dokrewny, inaczej układ wewnątrzwydzielniczy
Układ oddechowy
Układ moczowo-płciowy
Układ krwionośny, inaczej układ krążenia, naczyniowy
Układ krwiotwórczy
Układ odpornościowy
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:22:44+01:00
2.) Czynniki wpływające na zaburzenia homeostazy:
a.) wewnętrzne:
-skażenie środowiska naturalnego.
b.) wewnętrzne:
- obniżenie poziomu cukru we krwi,
- siedzący tryb życia,
- wychłodzenie organizmu,
- nie właściwy skład pożywienia,
- leki,
- stres.
1.)
a.)Układ krążenia:
- transport tlenu z narządów oddechowych do komórek ciała,
- transport zbytecznych produktów metabolizmu do narządów wydalniczych,
- transport hormonów z gruczołów wydzielania do tkanek docelowych,
- pomoc w utrzymaniu równowagi płynów ustrojowych,
- obrona organizmu przed mikroorganizmami chorobotwórczymi,
b.)Układ wydalniczy:
- wydalanie zbędnych produktów z organizmu człowieka,
- usuwanie zbędnych produktów przemiany materii,
- aktywne regulowanie składu wodno-mineralnego.
c.)Układ pokarmowy:
- trawienie,
- wchłanianie i wydalanie niestrawionych resztek pokarmów,
d.)Układ oddechowy:
- przeprowadzanie utleniania wewnątrzkomórkowego,
- wymiana gazowa,
e.)Układ rozrodczy:
- rozmnażanie płciowe
f.)Układ ruchu:
a.)szkieletowy
- osłona miękkich części ciała,
b.)mięśniowy
- ochronna, odżywcza i regeneracyjna w stosunku do kości.
g.)Układy kontrolne:
- reagowanie, oraz koordynowanie funkcji życiowych.
h.) Układ odpornościowy :
- ochrona przed chorobami,
- wykrywanie czynników chorobotwórczych,
i.)Układ krwiotwórczy:
- odpowiedzialny za powstawanie wszystkich elementów morfotycznych krwi.
j.)Układ nerwowy:
- odbieranie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego,
- reagowanie na bodźce,
- kontrolowanie pracy narządów wewnętrznych,
- odpowiedzialny za czynności nerwowe.
k.)Układ dokrewny:
- dba o funkcjonowanie organizmu człowieka,
- reguluje procesy wewnątrz organizmu.