Odpowiedzi

2009-12-15T17:20:42+01:00
A)
w Fe₂O₃ mamy Fe na +III stopniu utlenienia oraz O na -II st. utl.
CO: C na +II st utl. O na -II st ult.
Fe jako wolny pierwiastek jest na zerowym st. utl.
CO2: C na +IV, O na -II
wiec stopnie utlenienia zmienia Fe (z III na 0) oraz C (z II na IV), co zapisujemy:
C (+II) -2e- ---> C (+IV)
Fe (+III) + 3e- ----> Fe (0)
jak widać w pierwszym równaniu jest -2 elektrony a w drugim +3e-
dlatego żeby liczba elektronów przyjętych była równa liczbie oddanych górna wyrażenie mnożymy przez 3 a dolne przez 2:
3C (+II) -6e- ----> 3 C (+IV)
2Fe (+III) +6e- ---> 2Fe (0) i mamy reakcję:
Fe₂O₃ + 3CO ---> 2Fe + 3CO2

b)robimy analogicznie:
Cu przechodzi z +I na 0 st utl
C przechodzi z 0 na +IV st utl

Cu(I) + 1e- ----> Cu(0) |*4
C (0) -4e ----> C (+IV) |*1
po wymnożeniu:
4Cu(I) + 4e- ---> 4 Cu(0)
C (0) -4e ----> C (+IV)
ostatecznie:
2Cu₂O + C ---> 4Cu + CO2