1.Wymień po 3 przyczyny i 3 skutki procesów:
a)kolonializm
b)dekolonializm
c)neokolonializm

2.Wymień w porządku chronologicznym siedem wydarzeń które-TWOIM ZDANIEM-w XXw wywarły największy wpływ na podział polityczny Europy. Podaj date(rok) tego wydarzenia i krótko opisz na czym ono polegało

3.Wyjaśnij jaki statut polityczny ma antarktyda i na czym on polega

1

Odpowiedzi

2009-12-16T17:59:17+01:00
1.
Przyczyny:
kolonializm - w Europie brakowało surowcow
- brakowało rynku zbytu
- wzrosło zapotrzebowanie na pieniądze
skutki:
- wyniszczenie cywilizacji np. Majow, Aztekow
- przywieziono nieznane choroby
- wzrosł stopień migracji Europejczykow
dekolonializm:
przyczyny:
- organizacje międzynarodowe
- zbyt duże koszty utrzymania koloni
- wzmożenie ruchu narodowo wyzwoleńczego wśrod ludności tubylczej

Jeśli moja odp najlepsza proszę o najlepszą ;)
Tb zwroci to pkt na konto ;)
1 4 1