Odpowiedzi

2009-12-15T16:54:50+01:00
Ruch prostoliniowy zmienny - ruch, w którym nie zmienia kierunek prędkości, ale wówczas musi zmieniać się wartość prędkości. Jeśli zmiana prędkości w ruchu prostoliniowym jest stała, mówi się o ruchu jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym (w tym drugim wartość przyspieszenia przybiera wartości ujemne).
2009-12-15T16:57:36+01:00
Ruch jednostajnie zmienny jest szczególnym przypadkiem ruchu zmiennego. W ruchu tym zmiany prędkości ciała są proporcjonalne do czasu., w którym te zmiany nastąpiły. Jeżeli prędkość ciała wzrasta, ruch taki nazywamy ruchem jednostajnie przyspieszonym, zaś jeśli prędkość maleje, ruch nazywamy ruchem jednostajnie opóźnionym.