Odpowiedzi

2009-12-15T16:53:43+01:00
Azot
jest gazem bez barwy, woni i smaku
rozpuszcza się w wodzie słabiej niż tlen
skrapla się bardzo trudno - pod normalnym ciśnieniem dopiero w temperaturze -196oC.
4 2 4
2009-12-15T16:54:38+01:00
Stan skupienia: gaz
Barwa: bezwonny
Gęstość: 1,2505 kg/ m sześcienne
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Zapach: bezwonny
Palność: nie podtrzymuje spalania
temperatura topnienia: - 209 stopni C
Temperatura wrzenia: - 195, 8 stopni C
4 5 4
2009-12-15T16:56:20+01:00
Stan skupienia: gazowy

Barwa: oczywiście bezbarwny

Gęstość:14,0067 kg/m

Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszczalny

Zapach: bezwonny

Palność:nie podtrzymuje palenia - nie jest gazem panym

Tem. wrzenia:195,8 °C - (77,35 K)

Tem. topnienia:210,01 °C - ( 63,14 K)
1 5 1