Odpowiedzi

2009-09-09T19:55:50+02:00
Tu można wykorzystać związki miarowe w trójkącie prostokątnym lub funkcje trygonometryczne ,ale prościej będzie ze związkami miarowymi

jeśli odcinek |AC| , czyli tzw. a , wynosi 3000, to odcinek |AB|, tzw. a√3 będzie wynosić 3000√3. Ze związków miarowych wynika również, że odcinek |BC|, czyli 2a, wynosi 6000