Opuść nawiasy i ustal,czy wynik działania będzie liczbą dodatnią czy ujemną,a następnie oblicz wartość wyrażenia.
a)-12+(-18)
b)-4-7
c)-8-(-3)
d)-(-3)+(-5)
e)-(-2)-(-14)
f)5 trzy piąte +(-7,4)
g)-12 dwie trzecie +(-5 jedna druga)
h)-4,3-(-6 jedna piąta)
i)(jedna szósta)-(-jedna trzecia)

1

Odpowiedzi

2009-12-15T22:45:30+01:00
-30
-11
-5
-2
16
-1,8
-18⅓
1,9
0,5