Zadanie 1
Pociąg jadący z szybkością 75km/h przebywa trasę w czasie 45minut.
Oblicz z jaką średnią prędkością musiałby pokonać tę trasę aby przebyć ją w ciągu 20minut.

s=75km/h
t=45minut
v=?
s=?

Daje 20pkt, ale proszę o dokładnie rozwiązanie i wytłumaczenie !

3

Odpowiedzi

2009-09-09T20:14:33+02:00
Dane:s=?, v=75km/h , t=45min=3/4 h


1)obliczanie trasy ktora przejechal pociag.
v=s/t
s=v*t
s=75 km/h*3/4h=56,25km

2)obliczenie sredniej predkosci przy danej juz drodze t=20min=1/3h

v=s/t
v=56,25km/(1/3h)=18,75 km/h
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-09T22:15:18+02:00
S=75km/h
t=45minut
v=?
s=?

v = s/t
75km/h = s / 0,75h
75 * 0,75 = s
s = 56,25km

v = 56,25 / jedna trzecia h
v/3 = 56,25
v = 168,75km/h

odp. Powinien jechać z prędkością 168,75km/h
2009-09-09T22:21:34+02:00
V1 = 75km/h =
t1= 45min. = 3/4h
t2 = 20 min. = 1/3 h
wzór na trasę
s=Vt
pociąg zmienia prędkość, zmiejsza sięczas, ale trasa pozostaje ta sama, więc
s1 = s2
V1t1 = V2t2 ///:t2
dzielimy na t2 i pozostaje nam :

V2=(V1t1)/t2

V2 = 75kmph * 3/4h / 1/3h = 675/4 kmph = 168,75 kmph