Odpowiedzi

2009-12-15T17:08:08+01:00
Efekt cieplarniany - Emisja związków węgla do atmosfery powoduje zwiększenie warstwy utrudniającej ucieczkę ciepła z powierzchni ziemi co w konsekwencji prowadzi do stopniowego ocieplenia klimatu . Nastepstwa ocieplenia klimatu będą najdotkliwiej odczuwane za kilkadziesiąt lat
Dziura ozonowa Jest efektem znisczenia delikatnej warstwy ozonosfery która chroni przed promieniowaniem ultfafioletowym .Nadmiar tego promieniowania powodyje choroby skóry , nowotwory.
Kwaśne deszcze - powstają na skutek emisji do atmosfery związków siarki .Kwaśne deszcze niszczą zabytki , wyjaławiają i zakwaszają glebę oraz doprowadzają do wymierania mikroorganizmów w wodach powierzchniowych
Smog- skażenie powietrza spowodowane spalinami samochodów, powoduje zanieczyszczenie środowiska tlenkami węgla i azotu