Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:58:49+01:00
Wszelkie działanie Boże w stosunku do człowieka opiera się na łasce. Łaska jest oznaką miłości okazanej ludykiej istocie. Lituje się ona nad tymi, którzy zasłużyli na gniew i karę. Łaska Boża objawiła się w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. Człowiek bez Łaski Bożej jest grzesznym buntownikiem przeciw świętemu Prawu Bożemu, gdyż żyje według pożądliwości ciała.
Łaska Boża ofiaruje człowiekowi odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem, zbawienie oraz moc do życia wiary. Dzięki Łasce Bożej grzesznik może stać się Dzieckiem Bożym. Łaska Boża uczy wyrzeczenia się wszelkiego zła, zmiany życia, posłuszeństwa i gorliwego naśladowania dobrych uczynków. Człowiek świadomie odrzucający Łaskę Bożą zamyka przed sobą Królestwo Boże.
:)
3 3 3
2009-12-15T17:02:28+01:00
Łaska Boża jest to dar wewnętrzny i nadprzyrodzony, który Bóg daje człowiekowi ze względu na zasługi Pana Jezusa, aby nas zbawić. Bóg udziela łaski wszystkim, jest ona nieskończona. W Kościele czyni to w sakramentach, które jednocześnie jej nie ograniczają i nie wyczerpują. Bóg może udzielać łaski na wiele sobie wiadomych sposobów. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Dobre uczynki człowieka są natomiast potwierdzeniem daru zbawienia, który otrzymujemy w wierze, darmo od Boga, dzięki temu, że za każdego umarł Chrystus. Na łaskę Boga i zbawienie nikt nie jest w stanie sobie zasłużyć.
2 3 2
2009-12-15T22:47:26+01:00
Dzięki łasce Bożej potrafimy mówić o swojej wierze w Boga, nikt nie potrafi wyperswadować nam naszych racji. Łaskę bożą posiadali Adam i Ewa ale stracili ją poprzez nieposłuszeństwo Bogu.
2 2 2