1 zadanie
Uczeń odważył 25g cukru,odmierzył 125g wody i sporządził roztwór z tych składników.Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
2 zadanie
W150g roztworu znajduje sie 15g soli kuchennej.Oblicz stężenie procentowe roztworu.
3 zadanie
Uczeń rozpuścił 50g soli w 150cm³ wody.Oblicz stężenie procentowe roztworu , wiedząc że gęstość wody wynosi 1g/cm³
4 zadanie
Do 200cm³ roztworu o stężeniu 15% i gęstości 1,2/cm³ dodano 60cm³ wody.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2

Odpowiedzi

2009-12-15T17:06:55+01:00
1)

Cp=[25/(25+125)]*100%=16.66%

2)

Cp=(15/150)*100%=10%

3)

d=m/v
m=d*v
m=150*1=150g

Cp=(50/200)*100%=25%

4)
d=m/v
d=1.2g/cm3
m=d*v=1.2*200=240g
15%*240=36g

Cp=[36/(240+60)]*100%=12%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:09:34+01:00
1.
ms=25g
mw=125g
mr=125+25=150g

cp=ms/mr*100%
cp=25/150*100%
cp=16,7%


2.
mr=150g
ms=15g

cp=15/150*100%
cp=10%


3.ms=50g
Vw=150cm3
d=1g/cm3

mw=Vw*d
mw=150g

mr=150+50=200g

cp=50/200*100%
cp=25%


4.
Vr=200cm3
d=1,2g/cm3
cp1=15%
Vw=60cm3
mw=60g

mr1=200*1,2=240g
ms1=240*0,15=36g
mr2=240+60=300g
cp2=36/300*100%=12%