1.Z danej równości wyznacz a.
a) 2ax=4 │:2x x≠0
b) x-a=6 │-x
c) a/5=x
d) x/a=3 a≠0
e) x-¾a=9
f) 2a+4/5=2x
2.Z danego wzoru wyznacz wskazaną niewiadomą.Wszystkie niewiadome są liczbami dodatnimi.
a) s=a+b+c/3 c=?
b) E=mc² m=?
c) R=U/I I=?
d) V=⅓Pph Pp=?
e) E=mv²/2 m=?
f) Cp=ms/mr(razy)100% mr=?
3.Z równania 4p-2=q+6/6 wyznacz :
a)p
b)q
Prosze o cale rozwiazania dziekuje :*

1

Odpowiedzi

2009-12-15T17:50:38+01:00
1. a) 2ax=4 I:2
ax=2 I:x
a=2/x

b)x-a=6 I-x
-a=6-x I*(-1)
a=-6+x

c)a/5=x I*5
a=5x

d)x/a=3 I*a
x=3a
3a=x I:3
a=x/3

e)x-3/4a=9 I*4
4x-3a=36 I-4x
-3a=36-4x I*(-1)
3a=-36+4x I:3
a=-12+4/3x

f)2a+4/5=2x I*5
10a+4=10x I-4
10a=10x-4 I:10
a=x-0,4
5 4 5