Odpowiedzi

2012-10-03T12:46:55+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)

Al4C3 + 12HCl ---> 3CH4 + 4AlCl3 

węglik glinu + kwas solny ---> metan + chlorek glinu

 

CH4 + Cl2 --UV--> CH3Cl + HCl

metan + chlor ---> chlorometan + chkorowodór

 

2CH3Cl + 2Na --->C2H6 + 2NaCl

chlorometan + sód ---> etan + chlorek sodu

 

C2H6 ---kat.--> C2H4 + H2

etan ---> eten + wodór

 

C2H4 + H2O ---> C2H5OH

eten + woda ---> etanol

 

C2H5OH + O2 --->CH3COOH + H2O

etanol + tlen ---> kwas etanowy + woda 

 

b)

CaC2 + 2H2O ---> C2H2 + Ca(OH)2

karbid + woda ----> etyn + wodorotlenek wapnia

 

C2H2 + H2O --HgSO4/H2SO4 -->CH3CHO  

etyn + woda ---> etanal 

 

CH3CHO + 2Cu(OH)2 ---> CH3COOH + Cu2O + 2H2O

etanal + wodorotlenek miedzi(II) ---> kwas etanowy + tlenek miedzi(I) + woda