Odpowiedzi

2009-12-15T17:04:25+01:00
Byc misjonarzem to rozpowszechnianie wiery na całynm swiecie .Na misjonarza sa wybierani ksieza ktorzy przez wiele lat ucza religi wiary w boga .
27 4 27
2009-12-15T17:52:02+01:00
Byc misjonarzem to rozpowszechnianie wiery na całynm swiecie .Na misjonarza sa wybierani ksieza ktorzy przez wiele lat ucza religi wiary w boga
73 4 73
2009-12-15T18:20:26+01:00
Co to znaczy być misjonarzem?
Misjonarz to człowiek dobry, uczynny, cierpliwy, wyrozumiały, mający nieść ciepło, dobro, uśmiech , pomoc i głosić ewangelię, ale przede wszystkim człowiek. I o tym należy pamiętać. Misjonarzem może zostać każdy, nie potrzeba do tego specjalnych umiejętności, wystarczy garść dobrych chęci i trochę motywacji. W każdym z nas tkwi jakiś pierwiastek dobra , którym jeśli tylko chcemy możemy dzielić się z innymi. Na tym właśnie polega misjonarstwo. Można też powiedizeć, iż misjonarze rozbudowują dobro w ludziach . Misjonarz jest godnym odwzorowaniem czynów jezusa, taki jaki Jezus dał przykład tak właśnie powinien postępować misjonarz, tak powinien postępować każdy człowiek. Misjonarz jest uczniem Jezusa biorącym z Niego przykład. "Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. " - to Słowo było jakby naszym gościem. Chrystus mieszkał między ludźmi, a nie obok nich. Często Jezus był gościem w różnych domach.Będąc gościem, otrzymując od ludzi, dzielił się z nimi Dobrą Nowiną. W podobny sposób misjonarz jest gościem ludzi, do których jest posłany. Jeśli chcemy mieć pokój na świecie, obdarzać się wzajemnym szacunkiem oraz gasić konflikty, zanim zdążą one wybuchnąć w sposób niekontrolowany, musimy starać się o to, aby każdy człowiek miał godne warunki do życia. Przerażającą niesprawiedliwością jest sytuacja, iż połowa mieszkańców naszej planety nie ma co jeść. Możemy być pewni, że przemoc i wojny będą istniały tak długo, jak długo stan ten będzie się utrzymywał. Żyjemy w czasach, kiedy jedna połowa ludzkości zastanawia się, jak pozbyć się nadwagi, podczas gdy druga cierpi z głodu. Na przykład w Europie wymyśla się coraz to nowe produkty spożywcze z obniżoną zawartością kalorii, a na innych kontynentach dzieci umierają z braku ich codziennego minimum. Te dwa światy zupełnie straciły ze sobą kontakt. Należałoby tak zreformować całe nasze podejście do problemu wyżywienia i rolnictwa na świecie, aby zacząć inwestować w rolnictwo w krajach ubogich.Misjonarzem jest ten, kto stara się nieść dobrą nowinę w ten sam sposób, jak czynił to nasz Pan Jezus Chrystus.
1 5 1