Proszę o odpowiedzenia mi na te pytania bo biore udział w konkursie plastycznym a jestem z 1kl gimnazium a to bedzie z 2klasy pytania bardzo prosze daje dużo punktów

1) czym charakteryzuje sie styl gotycki?
2) czym charakteryzuje sie styl romański?
3) podobieństwa i różnice miedzy stylem gotyckim a romańskim?
4) IMPRESJONIZM W MALARSTWIE.?
5) czym sie różni kolumna gotycka od romańskiej?

1

Odpowiedzi

2009-12-15T20:15:04+01:00
1.w archtekturze zazwyczaj wynosłymi budowlami z wielkimi oknami wypełnionymi witrażami.kościoły czy katedry miały bardzo dużo wież.
2.Styl romański charakteryzuje się małymi oknami
3.Architektura malarzami i rzezbiarzami
4.Impresjonizm to kierunek sztuki nowoczesnej w drugiej połowie XIX wieku. Można go uznać za końcową fazę naturalizmu, ale też za początek nowego, subiektywnego widzenia świata, które zapoczątkowało przełom w sztuce. Świat jest takim, jakim go widzimy, rzeczywistość nie jest statyczna, liczy się ulotne, wrażeniowe, impresyjne chwytanie przemijających zjawisk.
5.Budowle w stylu romańskim charakteryzowały się prostotą, racjonalnym rozplanowaniem, były zwykle zaokrąglone (rotundy). Łatwo uchwytne proporcje tych gmachów, akcentowane kolumnami, wskazywały ich układem, np. dwójkowym, na analogię do dwu części Biblii, tj. Starego i Nowego Testamentu

Podstawą architektury gotyckiej stało się sklepienie ostrołukowe, zaś materiałem budulcowym - cegła. W dużych oknach umieszczano kolorowe witraże.
Budowle gotyckie konstrukcją swych dokładnie rozplanowanych i odpowiadających sobie części miały wyrażać logikę i zarazem nieskończoność boskiej istoty, także porządek systemu scholastycznego.


Myślę że to o to chodzi jak nie to sorry.