Zadanie 4. (0-2 pkt) Na koncie bankowym pewnej firmy został zaksięgowany przelew na kwotę
13293987387,33 zł. Podaną kwotę zaokrąglij do setek tysięcy.
Zaokrąglenie……………………………………………………………………………………
Liczbę, którą otrzymałeś(aś) w wyniku zaokrąglenia zapisz w postaci iloczynu liczby naturalnej i potęgi

liczby 10.
………………………………………………………………………………………………………

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:19:31+01:00
Zaokrąglenie:13294000000
jak to ma być notacja wykładnicza to będzie to wyglądało tak:
1,3294×10¹⁰
1 5 1