Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T17:41:01+01:00
1
rownanie 1 jest błedne gdyz nie moze powstać związek metalu z metalem w tym wypadku CuZn
Jest to reakcja wymiany
2
Dopisz tak samo tylko zamiast Cu wstaw Zn

4.1.3.
mikroskopowy , drobiny, czasteczki
makroskopowy, atomy, czasteczki
4.1.4.
rozkład
rozpuszczanie
4.1.5
Mg + 2HCl> MgCl2 + H2
2Al +6 HCl > 2AlCl3 +3 H2
U + 4HCl >UCl4 + 2H2
4.1.6
ZnO + 2HCl > ZnCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HCl > 2FeCl3 + 3H2O
4.1.7
1 chlorek żelaza II Fe - Cl
- Cl 2 kreski od Fe po jednej od Cl

FeCl2
na tej podstawie narysuj model z kółkami
wartościowość metalu II

2 chlorek żelaza III Fe - Cl
- Cl 3 kreski od Fe po jednej od Cl
-Cl
FeCl3
na tej podstawie narysuj model z kółkami
wartościowość metalu III

3 Chlorek miedzi I
Cu- - Cl
CuCl
wartośiowość metalu I

4 Chlorek miedzi II CuCl2
Cu - Cl
- Cl
Metal II wartościowy

5 Chlorek Ołowiu II
PbCl2
Pb - Cl
- Cl
warośiowość metalu II

6 Chlorek ołowiu IV
PbCl4

Pb - Cl
-Cl
- Cl
-Cl
wartościowość metalu IV

4.2.2
reakcja rozkładu poniewaz pod wpływem ogrzewania wydzielał sie gaz i ze związku i tym samym jego masa malała

4.2.3
Proszek C> amoniak + para wodna + dwutlenek węgla

15,8 g > x + 3,6 + 8,8
x=15,8-3,6-8,8 = 3,2 g amoniaku


Amoniak NH3 N i H
Para wodna H2O H i O
Dwutlenek węgla CO2 C i O

Skład pierwiastków w proszku N, H , O, C

4.2.4
2Na + Br2 > 2NaBr
Ca+Br2 > CaBr2
2Fe+3Br2>2FeBr3
Sn + 2Br2 > SnBr4
2P + 5Br2> 2PBr5

4.2.5
nie wzięto pod uwagę tego ze podczas reakcji ulotni sie gaz w postaci H2

Me + HCl > MeCl + H2 wodór ulatnia sie