Odpowiedzi

2009-09-10T12:54:07+02:00
DANE
t=T/3
OBL Ek/E
Rozwiazanie:
z rownania ruchu
ma=-cx
gdzie cx sila sprezystosci
c-stala sprezystosci
x- wychylenie od polozenia rownowagi

praca sily sprezystosci to
pole trojkata na wykresie droga i sila
E=1/2cx² to energia calkowita
rownanie ruchu
x=Asinωt gdzie ω²=c/m A-amplituda
Ek=1/2mV²
V=dx/dt=Aωcosωt
T=2π/ω
dla t=T/3=2/3π/ω
Ek=1/2mV²=1/2mA²ω²cos²2/3π=1/2mA²ω²*1/4=1/8mA²ω²
E=1/2cx² c=mω²
E=1/2mω²A²sin²2/3π=1/2mω²A²*3/4=3/8mω²A²
Ek/E=1/8:3/8=1/3

ODP
Ek:E=1:3

Pozdrawiam

Hans