Teleskop Hubble'a znajduje sie na orbicie okołoziemskiej na wysokosci około 600km nad Ziemią. Oblicz watrośc predkości, z jaką porusza sie on wokół Ziemi, jeżeli czas jednego okrązenia Zemi wynosi około 100minut. Zapisz obliczenia. (przyjmij RZ=6400k, pi = 22/7)

1

Odpowiedzi

2009-12-17T13:31:28+01:00
Teleskop jest na orbicie będącej okręgiem o promieniu równym: 600 km +
+ 6 500 km = 7 100 km.

Obwód tego okręgu wynosi 2 π r = 2 * 7 100 km * 22/7 = 14 200 km * 22/7 ≈ 44 629 km.
Jest to droga, jaką pokonuje teleskop w czasie 100 min. Liczymy prędkość:

V = s / t ≈ 44 629 km / 100 min ≈ 44, 629 km / min