1.Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 36πcm² Oblicz pole powierzchni całkowitej jeżeli tworząca stożka ma długość
a)6cm
b)9cm
c)12cm

2.Dany jest wycniek koła o promieniu 8cm wyznaczony przez kąt środkowy o mierze 270°
a)jaka jest długość łuku tego wycinka?
b)Wyznacz promień koła będacego podstawa stożka o powierzchni bocznej utworzonej przez ten wycinek

(bok tego wycinka ma długość 8)

2

Odpowiedzi

2009-12-15T17:48:11+01:00
1.Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 36πcm² Oblicz pole powierzchni całkowitej jeżeli tworząca stożka ma długość
a)6cm
b)9cm
c)12cm

odp do a
pb=36pi cm2
l=6cm
pb=pirl
pirl=36pi
pir6=36pi/6pi
r=6cm
Pc= pi r(r+l)
pc=72cm 2
odp do b
pb=36pi cm2
l=9cm
pirl=36pi
pir9=36cm /9pi
r=4cm
pc= pi r(r+l)
pc=pi4(4+9)
pc=52cm2
odp do ce
pb=36pi l=12 cm
pir12=36pi/12pi
r=3cm
pc=pi 3(3+12)
pc= 45cm 2
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:50:39+01:00
A)
πr6=36π /:π
6r=36 /:6
r=6 cm
Pc=π6(6+6)
Pc=36π+36π=72πcm²
b)
πr9=36π /:π
9r=36 /:9
r=4cm
Pc=π4(4+9)
Pc= 16π+36π=52πcm²
c)
πr12=36π/:π
12r=36 /:12
r=3
Pc=π3(3+12)
Pc=9π+36π=45πcm²
1 5 1