Proszę o poprawne rozwiązanie i wyjeśnienie odpowiedzi;-)
Zad 1 Ile kosztowały przed obnizką;
a)aparat fotograficzny,kosztujący 195 zł po obnińce o 35%
b)książka kosztująca 36 zł po obnizce o 70%

Zad 2 Do ceny netto towaru,wynoszącej 100zł,doliczony jest podatek vat w wysokości 22%
a)ile wynosi podatek
b) ile wynosi cena brutto (tzn wraz z podatkiem)
c)Jaki procent ceny brutto stanowi podatek?

2

Odpowiedzi

2009-12-15T17:30:59+01:00
Zad1 To zadanie rozwiązuje się za pomocą proporcji
a)100%-35%=65%
x=100%
195=65%

0,65x=195 /0,65
x=300
0dp.: aparat kosztował 300zł
b)100%-70%=30%
x=100%
36=30%

0,3x=36 /0,3
x=120
0dp.: książka kosztowała 120zł.
Zad2
a)100×22%=100×0,22=22
b)100+22=122
c)22/122×100%≈18%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:42:41+01:00
Zad1
a)65%-195zl
100%-x
x=100%*195zł/65%
x=300zł
Odp.Cena aparatu przed obniżka wynosi 300zł
b)36zł-30%
x-100%
x=36zł*100%/30%
x=120zł
zad.2
a)100zł*0,22=22zł
odp. Podatek wynosi 22zł
b)netto+vat=brutto
100zł+22zł=122zł
odp. Cena brutto wynosi 122zł
c)122zł-100%
22zł-x
x=22zł*100%/122zł
x=ok.18%
odp.podatek stanowi ok.18%ceny brutto