Odpowiedzi

2009-12-15T17:23:37+01:00
BAKTERIE:
Oddychanie:
-tlenowo
-beztlenowo
(są też gatunki,które dostosowują sposób oddychania do ilości tlenu w powietrzu)
Rozmnażanie:
-bezpłciowo przez podział komórki
(w niekorzystnych warunkach bakterie przekształcają się w przetrwalniki).
13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:25:09+01:00
Bakterie rozmnażają się przez podział komorki. W niesprzyjających warunkach niektóre, np. laseczki maczugowców, mogą wytwarzać formy przetrwalnikowe zwane endosporami, które w stanie życia utajonego, czyli anabiozy, mogą przetrwać wiele lat. Rozmnażanie bezpłciowe nie zapewnia bakteriom wymiany materiału genetycznego. Proces wymiany DNA odbywa się w wyniku koniugacji, transformacji lub transdukcji.
– Koniugacja polega na wymianie części genoforu lub plazmidów między dwiema komórkami bakterii.
– Transformacja odbywa się poprzez pobranie z podłoża DNA pochodzącego z martwych bakterii i wbudowaniu go we własny materiał genetyczny.
– Transdukcja zachodzi, gdy fragment DNA zostanie przeniesiony z jednej komórki do drugiej za pośrednictwem wirusa bakteryjnego.

Oddychanie bakterii:Bakterie oddychają tlenowo lub beztlenowo. Do bakterii oddychających tlenowo, czyli aerobów zaliczamy te, które utleniają związki organiczne w obecności tlenu, np. azotobakter.Do anaerobów, czyli bakterii oddychających beztlenowo zalicza się te, utleniające związki organiczne bez udziału tlenu, np. fermentacyjne.
15 4 15