Proszę o dokładne przetłumaczenie tekstu:
Last holiday I've spent on camp in Spain. It was the best summer time in all my life. I went to this beautiful country by bus with young people from all Polish. After way to Spain we visited most beautiful principality Monaco. I was living in a great hotel at the coastal. The weather was just glamorous: the sun was shining all the time, the sea was clean and the sand gold. There was a lot of people on the beach every day but it wasn't a big surprise because there was really hot. Usually after breakfast I was swimming with my friends at a nearby swimmingpool. Most of our time we have spent on the beach but of course not all the time. We were trying to visit as much interesting places as we only could. So we went to Barcelona: old and very beautiful town. We visited football - stadium FC Barcelona, we saw dancing fountains Just glamorous! and most beautiful buildings. We often were going to the disco. . I met very nice people there. We were on evening Spanish, where we tasted of regional dishes and we looked demonstrations flamenco . We went on evening - walks after beach, we looked stars. we bathed at night in sea - was wonderfully!!! On the way back we visited Genewa. This is very interesting city. When already we were in Poland all we were sad, that our splendid party reached of finish. All good luck friendships contained on camp to present day survived! still we come together, most often is this on market in Cracow. Already together we plan future holidays.

2

Odpowiedzi

2009-12-15T17:29:54+01:00
Ostatnie wakacje spędziłem na obozie w Hiszpanii. To był najlepszy czas letni w życiu. Poszedłem do tego pięknego kraju autobusem z młodymi ludźmi z całej Polski. Po drodze do Hiszpanii zwiedziliśmy najpiękniejsze Księstwa Monako. Mieszkałem w wielkim hotelu w nadmorskich.
Pogoda była po prostu urocza: słońce przez cały czas świeciło, czyste morze i złoty piasek. Było sporo ludzi na plaży codziennie, ale nie było zaskoczeniem Dużym, ponieważ nie było naprawdę gorąco. Zwykle po śniadaniu się spotykaliśmy z przyjaciółmi w basenie pobliskim. Większość czasu spędziliśmy na plaży, ale oczywiście nie cały czas. Staraliśmy się odwiedzić jak Najwięcej ciekawych miejsc, jakie tylko mogliśmy. Więc poszliśmy do Barcelony: stare i bardzo piękne miasto.
Odwiedziliśmy piłki nożnej - stadion FC Barcelona, widzieliśmy Tańczące Fontanny przepiękne i najpiękniejsze budynki. Często wybierałam się do dyskoteki. . poznałam tam bardzo wielu ciekawych ludzi. Byliśmy na wieczórze hiszpańskim, gdzie posmakowaliśmy regionalnych potraw i oglądaliśmy pokazy flamenco. Poszliśmy wieczorem - spacery po plaży, szukaliśmy gwiazd. kąpałam się w nocy w morzu - było cudownie! W drodze powrotnej odwiedziliśmy Genewa. Jest to bardzo interesujące miasto. Kiedy już byliśmy w Polska wszystko, co było smutne, że nasza strona osiągnęła wspaniałe wykończenia. na szczęście przyjaźń zawarte na obózie do dnia dzisiejszego przetrwała! w dalszym ciągu mamy spotykają się, najczęściej jest to na rynku w Krakowie. Już razem planujemy przyszłe wakacje.
1 3 1
2009-12-15T20:15:09+01:00
Ostatnie wakacje, które spędziłem na obozie w Hiszpanii. To było najlepsze lato w wszystkim moim życiu. Jechałem do tego pięknego kraju autobus z młodymi ludźmi od wszystkich Polaków. Po drodze do Hiszpanii odwiedziliśmy najpiękniejsze księstwo Monako. Żyłem w wielkim hotelu
w przybrzeżnym. Pogoda była tylko czarująca: słońce świeciło cały czas, morze było czyste i piaskowe złoto. Był dużo ludzi na plaży każdego dnia ale to nie było duże zaskoczenie, ponieważ był naprawdę gorący. Zwykle po śniadaniu pływałem z moimi przyjaciółmi w pobliskim swimmingpool. Większość naszego razu spędziliśmy na plaży ale oczywiście nie cały czas. Próbowaliśmy rozmawiać tyle sam jako tylko moglibyśmy. Więc jechaliśmy do Barcelony: stare i bardzo piękne miasto. Odwiedziliśmy futbol - stadion FC Barcelona, widzieliśmy tańczenie źródeł Tylko czarujących! i najpiękniejsze budynki. Często szliśmy do dyskoteki. . Spotkałem bardzo miłych ludzi tam. Byliśmy wieczora Spanish, gdzie mieliśmy smak regionalnych dań i spojrzeliśmy flamenco demonstracji . Poszliśmy dalej wieczór - idzie po plaży, spojrzeliśmy gra główną rolę. kąpaliśmy się w nocy w morzu - był cudownie!!! Po drodze tylny odwiedziliśmy Genewa. To bardzo interesuje miasto. Kiedy już byliśmy w Polsce wszystkim byliśmy smutni, że nasze wspaniałe przyjęcie dotarło końca. Wszystkie przyjaźnie powodzenia zawarły na obozie do obecnego dnia przeżytego! nadal przychodzimy razem, najczęściej jest ten na rynku Cracow. Już razem planujemy przyszłe wakacje.
MAM NADZIEJE ŻE POMOGŁAM:);*
1 5 1