Odpowiedzi

2009-09-09T21:33:36+02:00
Alegoria - jest to motyw lub zespół motywów, który poza znaczeniem dosłownym i wprost wypowiedzianym, posiada znaczenie dodatkowe. Związek między dwoma znaczeniami alegorii jest konwencjonalnie ustalony, a jej interpretacja jednoznaczaa. Rozszyfrowanie alegoriwymaga od odbiorcy określonej erudycji lub znajomości reguł, w ramach kiórych znak alegoryczny jest powtarzalny.

Jeśli zatem w oświeceniowych bajkach lew zawsze był odważnym władcą zwierząt, sowa upostaciowieniem mądrości, wilk złego charakieru, to były to typowe schematy alegoryczne. Znaczenie alegoryczne może wynikać z przedstawionej sytuacji, która zmieni wykładnik sensu (np. w bajce Mickiewicza 'Pies i wilk', wilk przestaje być 'czarnym charakterem', a wyraża umiłowanie wolności). Jednak interpretacja alegorii musi być jednoznaczna. Podstawowym zasobem znaczeń alegorycznych w literaturze klasycznej była mitologia Greków i Rzymian.

Symbol - stanowi jakby rozwinięcie alegorii w innej formule literatury. Jest to bowiem również motyw lub zespół motywów, który poza znaczeniem dosłownym ma ukryte znaczenie dodatkowe, jednak związek między tymi znaczeniami w przeciwieństwie do alegorii nie jest ani jednoznaczny, ani jasny. Relacje znaku i głęboko ukrytych treści, do których kierować ma myśl odbiorcy, cechuje w przypadku symbolu jednorazowość i nieokreśloność. Istotę konstrukcji symbolicznych stanowi wieloznaczność i otwieranie szerokich kręgów skojarzeń. Z założenia więc symbol zakłada możliwość wielu odczytań i interpretacji tworząc krąg zagadkowej tajemniczości.
8 3 8