Odpowiedzi

2009-12-15T17:26:17+01:00
Kerygmat (z gr. κηρύσσω "głoszę, krzyczę") to pierwsze, podstawowe głoszenie Ewangelii, wspólne dla wszystkich wyznań i nurtów chrześcijaństwa. Można je podzielić na sześć części.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:27:24+01:00
Kerygmat (z gr. κηρύσσω "głoszę, krzyczę") to pierwsze, podstawowe głoszenie Ewangelii, wspólne dla wszystkich wyznań i nurtów chrześcijaństwa. Można je podzielić na sześć części (czasami łączy się punkty trzeci i czwarty oraz piąty i szósty):

1. miłość Boga,
2. rzeczywistość grzechu,
3. odkupienie w Chrystusie,
4. konieczność przyjęcia przez wiarę Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela,
5. posłannictwo Ducha Świętego,
6. tajemnica Kościoła – wspólnoty zbawionych.

Są to główne tezy przepowiadania prawd chrześcijańskich. Kerygmat jest istotnym elementem ewangelizacji, dlatego też powinien poprzedzać katechezę, która jest rozwinięciem chrześcijańskich prawd wiary.



ALBO



Głoszenie Ewangelii - Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie - jest jednym z najważniejszych zadań Kościoła. W wielu dokumentach podnoszony jest temat ewangelizacji - i reewangelizacji. Biblijny model głoszenia Dobrej Nowiny - to model dwuetapowy: w pierwszym etapie prowadzi się do nawrócenia, przemiany swojego życia, przewartościowania postaw i uznania Jezusa za najwyższą wartość - jest to etap wzbudzenia postawy wiary u pogan, którym głosi się Słowo (lub reanimacji tej wiary u wielu spośród współczesnych neopogan...). To etap głoszenia kerygmatu - podstawowego orędzia, skoncentrowanego na osobie Jezusa Chrystusa. Drugi etap - to etap nauczania, katechezy.
2009-12-15T17:27:32+01:00
To pierwsze, podstawowe głoszenie Ewangelii, wspólne dla wszystkich wyznań i nurtów chrześcijaństwa