Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość:
a) graniastosłupa czworokątnego prawidłowego o wysokości 7 cm i polu podstawy 9 cm².
b) graniastosłupa trójkątnego, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o bokach długości 3 cm, 4 cm, 5 cm, a wysokość graniastosłupa ma 8 cm długości.

Klasa: 1 gimnazjum
Książka: "Matematyka 2001"
Zadanie: 9/strona: 130

Pliss .. pomóżcie ! ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-15T18:57:45+01:00
Pc=2Pp+Pb
Pp=9cm [kw] p=a*a a=3cm
Pb=4*(3*7)
Pb=84cm[kw]
Pc=2*9cm[kw]+84cm[kw]
Pc=102cm[kw]
V=Pp*H
V=9cm[kw]*7cm
V=63cm[szesc]
odp. Pole graniastoslupa prawidlowego czworokatnego wynosi 102 centymetry kwadratowe o objetosc 63 centymetry szescienne
b) nie jestem co do tego pewien
Pp=3*4=12cm[kw]
Pb=(8*3)+(8*4)+(8*5)
Pb=96cm[kw]
Pc=2*12cm[kw]+96cm[kw]
Pc=120cm[kw]
V=12cm[kw]*8cm
V=96cm[szesc]
Odp. Pole tego graniastosłupa wynosi 120centymetrow kwadratowych a objetosc 96 centymetrow szesciennych
1 5 1