Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:05:07+01:00
Zadanie1
a) (1/3)⁻⁴ < 30
1/81 30

(3/4)²> 2
9/16 2

4⁻³ > 0,01
(1/4) 0,01
0,25 0,1

b) 5⁷ > (1/5)⁷
78125 1/78125

6³ > 7⁻³
216 (1/7)³
216 1/343

9⁷ > 8⁻⁸

c) 5⁻⁴ < 7⁻⁵
1/625 1/16807

0,2⁻³ < 0,3⁻³

(2/3)⁻⁴ < (2/3)⁻⁵
1,5⁴ 1,5⁵

Zadanie2
a) 7⁻⁵ * 7⁶=7⁻⁵⁺⁶=7¹
9⁻⁸ * 9⁴=9⁻⁸⁺⁴=9⁻⁴
8⁹ * 8³=8⁹⁺³=8¹²
b)
2⁻¹⁰ * 2⁻⁶=2⁻¹⁰⁻⁶=2⁻¹⁶
6⁷ * 6⁷=6¹⁴
0,5⁻³ * 3⁻³=1,5⁻³
c)
(1/3)⁻⁵ * 3⁵=3⁵ * 3⁵=3¹⁰
(2⁻³)⁻⁴=2¹²
6⁷ * (6³)²=6⁷ * 6⁶=6⁷⁺⁶=6¹³
1 5 1