Po przeprowadzonym doświadczeniu pozostał roztwór wodorotlenku potasu. Zaprojektuj doświadczenie, które umożliwi zneutralizowanie tego związku chemicznego. Pamiętaj o zasadach regulaminu pracowni chemicznej, który zabrania wylewania do zlewu resztek szkodliwych substancji. Napisz instrukcję wykonania doświadczenia . Zapisz równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz skróconej jonowej Pomocy ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-09T20:33:22+02:00
Ja proponuję przeprowadzenie reakcji KOH z kwasem azotowym (V).

KOH + HNO3 --> KNO3 + H2O
Powstanie nieszkodliwa sól: azotan (V) potasu i woda.

K(+) + OH(-) + H(+) + NO3(-) --> K(+) + NO3(-) + H2O
OH(-) + H(+) --> H2O
1 5 1