Prawda czy Fałsz?

Fałszywe zdania przekształć w prawdę.

Azot jest łatwo palny.

Azot stanowi 50% objętościowych powietrza .

Azot zaliczany jest do stałych składników powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza powodują m.in. : tlenki azotu, tlenki siarki i pyły.

Powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu.

Azot jest używany do produkcji kwasu siarkowodorowego.

Tlen i azot są jedynymi składnikami powietrza.

Ciekły azot służy do szybkiego zamrażaniaa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:40:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Azot nie jest łatwopalny.

Azot stanowi około 78% objętościowych powietrza .

Azot zaliczany jest do stałych składników powietrza.

#Zanieczyszczenia powietrza powodują m.in. : tlenki azotu, tlenki siarki i pyły.

Powietrze jest mieszanina gazow.

Azot nie jest używany do produkcji kwasu siarkowodorowego.

Tlen i azot nie są jedynymi składnikami powietrza.

Ciekły azot służy do szybkiego zamrażaniaa.
60 4 60