Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T17:46:20+01:00
Od tamtej pory rozpoczął się ustrój republikański czyli tak zwanu trój podział władzy ( wykonawcz , sądownicza , ustawodawcza)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:48:53+01:00
Oświecenie jest takim prądem umysłowym, który polegał m.in. na krytyce dotychczasowych poglądów i stanu rzeczy. A sytuacja była wówczas taka, że we Francji i w całej prawie Europie takze istniał system feudalny, w którym stany uprzywilejowane żyły kosztem reszty społeczeństwa. Oświecenie jako ideologia burżuazji chciała to zmienić. Po za tym Oświecenie propagowało kult wiedzy i ludzkiego umysłu, przeciwstawiając te wartości "ciemnocie" i zabobonom, które charakteryzowały feudalizm. Ponadto Oświecenie stawiało na pierwszym miejscu człowieka jako jednostkę, propagując liberalizm, wolnośc jednostki, a przeciwstawiając to władzy absolutnej. Ogólnie więc Oświecenie krytykowało wszystko to co przeszkadzało człowiekowi być wolnym, występowało więc m.in. przeciwko monarchii absolutnej we Francji. Z tego protestu, połączonego z kryzysem politycznym i gospodarczym we Francji w II poł. XVIII w. zrodziła się rewolucja.