Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:49:30+01:00
C)
3m+n=9 /*5
2m-5n=(-11)

15m+5n=45
2m-5n=(-11)
----------------dodajemy
17m=34
m=2

3m+n=9
3*2+n=9
n=9-6
n=3


d)
5x=4-2y
4x+y=3

5x+2y=4
4x+y=3 /*(-2)

5x+2y=4
-8x-2y=-6
------------dodaj
-3x=-2
x=2/3

4* 2/3+y=3
y=3-8/3
y=1/3
2009-12-15T17:55:35+01:00
C)
3m+n=9
2m-5n=(-11)

n=9-3m
2m-5(9-3m)=-11

n=9-3m
2m-45+15m=-11

n=9-3m
17m=45-11

n=9-3m
m=34/17

n=9-3m
m=2

n=9-3*2
m=2

n=3
m=2

d)
5x=4-2y
4x+y=3

5x=4-2y
y=3-4x

5x=4-2(3-4x)
y=3-4x

5x=4-6+8x
y=3-4x

5x-8x=-2
y=3-4x

3x=2
y=3-4x

x=2/3
y=3-4(2/3)

x=2/3
y=3-8/3

x=2/3
y=1/3
2009-12-15T17:54:48+01:00
C
3m+n=9 mnożymy przez 5
2m-5n=(-11)

15m + 5n = 45
2m - 5n = - 11
dodajemy stronami
15m + 2m + 5n - 5n = 45 - 11
17m = 34
m = 34/17 = 2
3m + n = 9
6 + n = 9
n = 9 - 6 = 3
m = 2
n = 3
d
5x=4-2y
4x+y=3
5x + 2y = 4
4x + y = 3 mnożymy przez - 2
5x + 2y = 4
- 8x - 2y = - 6
dodajemy stronami
5x - 8x + 2y - 2y = 4 - 6
- 3x = - 2
x = 2/3
4x + y = 3
4 razy 2/3 + y = 3
8/3 + y = 3
y = 3 - 8/3 = 3 - 2 i 2/3 = 1/3
x = 2/3
y =1/3