Kupując u nas mieszkanie , wpłacasz przy podpisaniu umowy tylko 15% wartości mieszkania .Resztę płacisz przy odbiorze kluczy.

Przeczytaj ogłoszenie powyżej zamieszczone .Ustal , Ile złotych należy wpłacić.
a)przy podpisaniu umowy kupna mieszkania o wartości 220 tys .zł
b)przy podpisywaniu umowy kupna mieszkania o powierzchni 60,2 m2.Którego cena za 1m2 wynosi 5 tys .
c)Przy odbiorze kluczy, Jeśli przy zawieraniu umowy zapłaciliśmy 54 tys .


zad.2
w 1750 roku zyło na swiecie 733 mln ludzi , a w 2007r.-6641 mln ludzi.Na podstawie diagramów oblicz (wyniki podaj w zaokrągleniu).
a)Il ludzi zyło w Azji w 1750r a ile w 2007 r?
b)Czy w Europie zyło w 2007r wiecej ludzi niż na całym świecie w roku 1750 ?
c)o Ile procent zwiększyła się liczba ludnosci w uropie od 1750r do 2007r ?
d)ile razy w tym czasie zwięskzyła się liczba ludności w Ameryce pn. ?
EUROPA-19,9%
AZJA 0,1%
AFRYKA 13,6%
AMERYKA PN.0,2 %
aMERYKA PD.I ŚR 1,1 %
ROK 1750
_______
EUROPA 11,4%
AFRYKA 13,8
AMERYKA PD I ŚR 8,6%
AMERYKA PN 5,1
AZJA 60,6%
AUSTRALIA I OCEANIA 0,5
ROK 2007 .

w razie niepewnosci do zadania prosze pytać ;d

1

Odpowiedzi

2009-12-15T18:30:55+01:00
Zadanie 1
a)
200 000*15%=200 00*0,15=30 000
b)
5 000*60,2=301000
301 000*15%=301 000*0,15=45 150
c)
54 000:15%=54 000:0,15=360 000

Zadanie 2
a)
733 000 000*0,1%=733 000 000*0,001=733 000
b)
6 641 000 000*11,4%=6 641 000 000*0,114=757 074 000
757 074 000>733 000 000
c)
733 000 000*19,9%=733 000 000*0,199=145 867 000
6 641 000 000*11,4%=6 641 000 000*0,114=757 074 000
757 074 000*100%:145 867 000≈500%
d)
733 000 000*0,2%=733 000 000*0,002=1 466 000
6 641 000 000*5,1%=6 641 000 000*0,051=338 691 000
338 691 000*100%:1 466 000≈23100%
23100%:500%=46,2

Liczę na max pkt za zadanie :D
1 5 1