1. Rozwiąż nierówności:
a) x²+ 4x – 5 ≥0
b) 2x² + 32 <0
c) -3x² + 4x >0
2. podaną funkcję zapisz w postaci kanonicznej i iloczynowej: y = x²+ x - 6
3.Oblicz sin α, tg α , ctg α jeżeli:
cos α = 3przez5 i 0° < α<90° (3kreska ułamkowa czyli 3 przez5)
4.Dana jest prosta k: y=3x+2 i punkt B=(4, -2). Znajdź równanie prostej prostopadłej do k i przechodzącej przez punkt B.
5.Rozwiąż równania:
a) 2(3 – x) + 3(–2x + 4) = 4(3 – 2x) + 5x
b) x+1 przez3-3przez4=2 (przez to jest kreska ułamkowa ok)
c) 1-x-6 przez 3 = 2+ x+2 przez 6
1

Odpowiedzi

2009-12-15T18:04:13+01:00
1. b) 2x² + 32 < 0
2x² <-32 /:2
x²< -16 /: √
x< -4
5. a.) 2(3-x) + 3(-2x+4) = 4(3-2x) + 5x
6 - 2x -6x +12 = 12 - 8x + 5x
-2x -6x +8x -5x = 12 - 6 -12
-5x = -6 /: -5
x = 1,20
b.) x+1 przez3-3przez4=2 /* 12
4(x+1) - 9 = 2
4x + 4 - 9 = 2
4x = 2-4+9 /:4
x = 1,75

c.) 1-x-6 przez 3 = 2+ x+2 przez 6 /*6
3(1 - x - 6) = 2+ x +2
3 - 3x -18 = 2 +x + 2
-3x - x= 2+2+-3+18
-4x = 19 /: -4
x = 9,75