Only a few hundred years ago, the only people to live in New York, were Native Americans - the Algonquian Indians. They lived in a forest on an island which they called Mannahatta Then Giovanni da Verazano, an Italian explorer, discovered New York harbour in 1524 and in 1609 an Englishman, Henry Hudson, found the Hudson River. But it was the Dutchman called came to live in New York in 1624. In 1624 a Dutchman called Peter Minuit bought Mannahatta island from the Algonquian Indians for $24 - today the island is called Manhattan. The Dutch name fot their town ang changed the name to New York after the English town of York.
But people continued to speak Dutch in parts of New York well into the nineteenth century. Many words in American English came from the Dutch who lived in New York. These include: boss, Yankee, cookie (=nonsense). They question How come? (meaning Why?) also comes from a Dutch word, hoekom. The but the vocabulary is often trousers, but in British English pants are what you wear under trousers.

Proszę o przetłumaczenie. :) Dzięki z góry.

3

Odpowiedzi

2009-12-15T17:53:44+01:00
Tylko kilka sto lat temu, jedyni ludzie, by żyć w Nowym Jorku, byli Rodzimymi Amerykanami - Indianie Algonquian. Oni żyli w lesie na wyspie, którą oni nazwali Mannahatta Wtedy, która trans Giovanni Verazano, włoski odkrywca, odkrył Nowy port Jorku w 1524 i w 1609 Angliku, Hudson Henry, znaleziony Hudson Rzeka. Ale to był Holender zadzwoniony przyszedł żyć w Nowym Jorku w 1624. W...
2009-12-15T17:54:03+01:00
Dopiero kilkaset lat temu, pierwsi ludzie zamieszkali w Nowym Jorku, byłych Indiach - Algonquian Indian. Żyli w lesie na wyspie, na której wezwali Mannahatta Potem Giovanni da Verazano, włoski badacz odkrył, New York Harbour w 1524 i w 1609 roku Anglik Henry Hudson, znaleziono Hudson River. Holenderczycy zamieszkali w Nowym Jorku w 1624. W 1624 Holender zwany Peter Minuit kupił wyspę Mannahatta z Algonquian Indian za 24 dolarów - dziś wyspa nazywa się Manhattan. Holenderskie fot. ich ang miasto zmieniło nazwę na Nowy Jork po angielskim mieście York.
Ale ludzie nadal mówią po holendersku, w części stanu Nowy Jork oraz w XIX wieku. Wiele słów w języku angielskim amerykańskim przyszedł z holenderskiego, który był używany w Nowym Jorku. Należą do nich: szef, Yankee, Cookie (= nonsens). Dlaczego? (czyli co?) również pochodzi od holenderskiego słowa, hoekom. Ale słownictwo często spodnie, ale w brytyjskim angielskim spodnie są tym, co nosisz w spodniach.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:05:01+01:00
Jeszcze przed stoma laty, jedynymi ludźmi mieszkającymi w Nowy Jork, byli rodzeni Amerykanie - Indianie. Żyli w lasach na wyspie
Mannahatta. Giovanni da Verazano, włoski eksplorator, odkrył Nowy Jork w 1524 nastepnie w 1609r Anglik, Henryk Hudson, odkrył Rzekę Hadson. Ale to Holender nazwał ją Nowy Jork w 1624.
W 1624 Holender nazwany Piotra Minuit kupił dla Mannahatta wyspę od algonkińskich Hindusów za 24 dolary - dziś wyspa nazywa się Manhattan. Holender nadał imię Nowy Jork za angielskim miastem Jork.
Ale ludzie kontynuowali mówienie w języku holenderskim w Nowy Jork do dziewiętnastego wieku. Wiele słów w amerykańskiej odmianie języka angielskiego pochodziło z holenderskiego. Np: szef, jankesi, ciasteczko. Pytanie 'jak to się stało?' (znaczące dlaczego?) również pochodzi z holenderskiego słowa, hoekom.
Ale słownictwo jest często wymieszane,w brytyjskiej odmianie języka angielskiego spodnie są co nosisz pod spodniami. (??)