Odpowiedzi

2009-12-15T17:59:30+01:00
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu=50,4 cm
Ponieważ sześcian ma 12 krawędzi, stąd 1 krawędź ma długość:
50,4/12=4,2 cm
Powierzchnia całkowita Pc to 6*pole 1 ściany:
Pc=6*4,2*4,2=105,84 cm²
Objętość V = (4,2 cm)³= 74,088 cm³
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:05:54+01:00
Dane:
Sk= 50,4 cm
(Sk=suma krawędzi)

Szukane:
V=?
Pc=?

Oblicz:Pc
Sk=12a
a=50,4 : 12
a= 4,2 cm

Pc=6a²
Pc=6 × (4,2)²
Pc=6 × 17,64
Pc= 105,84 cm ²

Oblicz:V
V=a³
V=(4,2)³
V=74,088 cm ³

Odp. Pole powierzchni całkowitej tego sześciany wynosi 105,84 cm² , a objętość 74,088 cm³.

3 5 3