Wykreśl dowolny prostokąt ABCD, a następnie zbuduj kwadrat, którego obwód jest równy obwodowi prostokąta ABCD.

Zadanie jest z podręcznika do klasy drugiej gimnazjum "Od Pitagorasa do Euklidesa, rozdział IV. JEDNOKŁADNOŚĆ I PODOBIEŃSTWO

1

Odpowiedzi

2009-12-15T19:39:47+01:00