Oba naczynia mają kształt prostopadłościanu, w pierwszym naczyniu woda sięga 3/4 wysokości, a w drugim sięga do 1\3. w którym naczyniu jest więcejj wody i o ile więcej??
1
to tak są wymiary I prostopadłościan ma 4dm , 6 dm , 3 dm!!

a drugi ma 9 dm , 5 dm , 4 dm!!

pomocy plis

3

Odpowiedzi

2009-12-15T17:58:14+01:00
V1=4*6*3=72
3/4V1=3/4*72=54

V2=9*5*4=180
1/3V2=1/3*180=60

60-54=6

Odp. W drugim naczyniu jest o 6dm3 więcej wody
3 3 3
2009-12-15T17:59:35+01:00
Oba naczynia mają kształt prostopadłościanu, w pierwszym naczyniu woda sięga 3/4 wysokości, a w drugim sięga do 1\3. w którym naczyniu jest więcej wody i o ile więcej?
1. 4dm, 6 dm, 3 dm
ilość wody = 6dm*0,75*4dm*3dm = 54dm³
2. 9 dm, 5 dm, 4 dm
ilość wody = 9dm*1/3*5dm*4dm = 60dm³

więcej wody jest w naczyniu drugim, bo:
60dm³>54dm³

60dm³-54dm³ = 6dm³

w naczyniu drugim jest o 6dm³ wody więcej niż w pierwszym.
2 4 2
2009-12-15T18:02:18+01:00
1 pros. 4*6*3=72 dm3
2 pros. 9*5*4=180 dm3

3/4=75%
1 pros.75%z 72=54dm3
2 pros.1/3 z 180=60 dm3

60-54=6dm3

Więcej jest w 2 pros.,o 6 dm3.

1 4 1