Odpowiedzi

2009-12-15T17:59:15+01:00
Rzeka dunaj przepływa przez: niecy, austria, węgry, jugosławia, rumunia,chorwacja,serbię,bułgarię,mułdawia,ukrainę
2009-12-15T18:04:20+01:00
Tak jak napisałam w prywatnej :)
Rzeka międzynarodowa musi spełniac określone warunki:
* geograficzne - przepływa kolejno przez terytoria co najmniej dwóch państw lub stanowi między nimi granicę,
* żeglowności - jest spławna, żeglowna, wpada do morza lub jest z nim połączona pośrednio przez kanał lub inną rzekę)
* prawne - na mocy umowy międzynarodowej, została ustanowiona na rzece wolność żeglugi dla statków handlowych wszystkich państw.
Płynie przez: (Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwację, Serbię, Mołdawię i Ukrainę)