Odpowiedzi

2009-12-15T18:15:25+01:00
A)
3x + 2y = 13 /*2
2x + y= -1 /*(-3)

6x+4y=26
-6x-3y=3
________
y=29

y=29
2x+29=-1

y=29
2x=-30 /:2

y=29
x=-15

b)
5x + 3y = 0 /*2
x - 2y = 7 /*3

10x+6y=0
-3x-6y=21
________
7x=21 /:7
x=3

x=3
3-2y=7

x=3
-2y=4 /*(-2)

x=3
y=-2

c)
3x + 2y = 2 /*(-2)
5x + 4y = 6

-6x-4y=-4
5x+4y=6
________
-x=2 /*(-1)
x=-2

x=-2
3*(-2)+2y=2

x=-2
2y=8 /:2

x=-2
y=4

e)
5 = 3x - y
5x - 2y = 7

3x-y=5 /*(-2)
5x-2y=7

-6x+2y=-10
5x-2y=7
_________
-x=-3 /*(-1)
x=3

x=3
3*3-y=5

x=3
-y=-4 /*(-1)

x=3
y=4

f)
x - 3y = 5
y + 3x = -5 /*3

x-3y=5
3y+9x=-15
_________
10x=-10 /:10
x=-1

x=-1
-1-3y=5

x=-1
-3y=6 /:(-3)

x=-1
y=-2

co do przykładu 'd' , wydaje mi się, że musiałeś albo zapisać źle którąś z liczb, albo któryś znak. ponieważ wyniki po przecinku wychodzą.