Odpowiedzi

1]
CH3-CO-O-C2H5 + 5 O2 -> 4 CO2 + 4 H2O

H-CO-O-C3H7 + 5 O2 -> 4 CO2 + 4 H2O

2]
C3H6O2

CH3-CO-O-CH3 octan metylu
H-CO-O-C2H5 mrówczan etylu
31 3 31