Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:13:07+01:00
The most popular super tition in Poland is the unlucky 13. It raises not only anxiety but also fear. Best known such as - Black Cat, running across the road brings us to the terrible misfortune. The observation on the roof chimney sweep brings good luck, as soon as possible to catch up as buttons and think upon request. While the broken mirror is 7 years of misfortune, and review the debris to his death or illness. Therefore, it is best to clean up pieces of glass with your eyes closed.

Po polsku:
Najpopularniejszymi przesądami w Polsce jest pechowa 13 . Wzbudza ona nie tylko niepokój ale i strach. Najbardziej znane to takie jak – Czarny Kot , przebiegający nam drogę przynosi strasznego pecha. Zauważenie kominiarza na dachu przynosi szczęście , jak najszybciej należy złapać się za guziki i pomyśleć życzenie. Natomiast stłuczone lustro to 7 lat nieszczęścia, a przejrzenie się w jego odłamku to śmierć lub choroba. Dlatego najlepiej jest sprzątać kawałki szkła z zamkniętymi oczami .
18 2 18