Trójką ze znaków

Opracuj program W PASCALU który:

a) wczytuje ze standardowego wejścia wysokość trójkąta H( 1<H<=100).

b) zapisuje do standardowego wyjścia rysunek równoramiennego trójkąta

literką T.

Przykład

Dla danej

4

poprawnym rysunkiem jest

TTTT
TTT
TT
T


Dla danej

6

poprawnym rysunkiem jest

TTTTTT
TTTTT
TTTT
TTT
TT
T

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:48:59+01:00
Program trojkat;
uses crt;
var
i,j,h:integer ;

begin
clrscr;
Write('Podaj h trojkata: ');
readln(h);
clrscr;
if h > 100 then h:=100;
if h < 1 then h:=1;
for i:=h downto 1 do
begin
For j:=1 to i do
Write('T');
Writeln;
end;


readkey;
end.