1.Powierzchnia 2800cm² to:
a. 28m² b.2.8m² c.0.28m² d.0.0287m²

2.Jakie warunki spełniają współrzędne punktów( x, y) leżących wewnątrz czworokąta o wierzchołkach w punktach A=(-4,-2), B=(1, 3), C = (1, 3), = ( -4, 3) Sporządź rysunek (można zeskanować lub zrobić zdjęcie i przysłać na maila, lub zalinkowac na imageshack

3.W trapezie równoramiennym każde z ramion ma długość 5cm, a wysokość 3cm. Pole trapezu jest równe 30cm³. Oblicz obwód trapezu.

4. Jakim procentem liczby 36 jest liczba 54?

5. W magazynie znajdowało się 40kg owoców, w tym 8 kg gruszek i 12 kg śliwek. Pozostałe owoce to jabłka. Wyraź w procentach ilości przechowywanych owoców.

6. Oprocentowanie w banku wynosi 18% w skali roku. Jaką kwotę trzeba wpłacić do tego banku, aby po roku od dokonania wpłaty zyskać 1800zł odsetek?

7. 30% liczby 1 ²/₃ to:
a. ¹/₂₀ b. 5 ⁵/₉ c.½ d. ⅕

8. Czy katy trójkąta mogą mieć podane miary?
a. 35∧, 65∧, 90∧
b. 1.5∧, 0.5∧ 178∧
c. 25∧ 16` , 50∧, 104∧ 44`

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T21:50:55+01:00
1.
2800cm²=0,28m²

2.
W tym zadaniu jest błąd: otóz punkt B i C mają takie same współrzędne.

3.
Odpowiedź wysłałem na maila.

4.
54÷36*100(procent)=150(procent)

5.
8÷40*100(procent)=20(procent) - ilość gruszek w procentach
12÷40*100(procent)=30(procent) - ilość śliwek w procentach
100(procent) - 50(procent)= 50(procent) - ilość jabłek w procentach

6.
x - kwota jaką należy wpłacić do banku
0,18x=1800/0,18
x=10000zł
odp. Należy wpłacić na konto 10000zł.

7.
0,3*1²/³ = 1/2 - odpowiedź C

8.
Suma kątów w trojkącie powinna wynosić 180°
a) Nie
b) Tak
c) Tak